Tashqi ishlar sahifasiga xush kelibsiz

Nemis tili bilimi darajasini tasdiqlash

Maqola

Nemis tili bo’yicha bilimlar darajasini tasdiqlash birinchi navbatda ALTE (Association of Language Testers in

Europe) standartiga muvofiq sertifikatga ega, bir va undan ortiq chet eldan biriktirilgan xodimlarga ega xizmat ko´rsatuvchi tashkilot filiali tomonidan amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda O´zbekistonda mavjud xizmat ko´rsatuvchi tashkilot va ularga biriktirilgan til o´qitish markazlari ko´rsatib o´tilgan talablarga javob beradi.

„Start Deutsch 1“ des Goethe-Instituts e.V.;

„Start Deutsch 1“ der Telc GmbH (The European Language Certificate);

„Grundstufe Deutsch 1“ des Österreichischen Sprachdiploms (ÖSD);

„TestDaF“ des TestDaF-Instituts e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen va Ruhr-Universität Bochum; til bilim darajasini tekshirish faqat “B2” GER darajasidan boshlab)

ECL Imtihonlari markazi (masalan AFU Privates Bildungsinstitut GmbH; til bilim darajasini tekshirish faqat “B2” GER darajasidan boshlab)

Sahifa boshiga qaytish