Willkommen auf den Seiten des Auswärtigen Amts

Nemis tili bilimi darajasini tasdiqlash

Artikel

Nemis tili bo’yicha bilimlar darajasini tasdiqlash birinchi navbatda ALTE (Association of Language Testers in Europe) standartiga muvofiq sertifikatga ega, bir va undan ortiq chet eldan biriktirilgan xodimlarga ega xizmat ko´rsatuvchi tashkilot filiali tomonidan amalga oshiriladi.

„Start Deutsch 1“ des Goethe-Instituts e.V.;

„Start Deutsch 1“ der Telc GmbH (The European Language Certificate);

„Grundstufe Deutsch 1“ des Österreichischen Sprachdiploms (ÖSD);

Yuqori darajadagi til sertifikatlariga misollar:

„TestDaF“ des TestDaF-Instituts e.V. (Institut der Fernuniversität Hagen va Ruhr-Universität Bochum; til bilim darajasini tekshirish faqat “B2” GER darajasidan boshlab)

ECL Imtihonlari markazi (masalan AFU Privates Bildungsinstitut GmbH; til bilim darajasini tekshirish faqat “B2” GER darajasidan boshlab)


Til sertifikati cheksiz amal qiladi. Biroq, viza jarayonining bir qismi sifatida, elchixona til bilimlari hali ham saqlanib qolinganiga ishonch hosil qilishi kerak. Xususan, agar sertifikat bir yildan oshiq muddatga ega bo’lsa, elchixona Siz bilan nemis tilida shaxsiy suhbat orqali til bilimlaringizni qayta tekshirishi mumkin.

nach oben